TRADUguide

TRADUguide - Your Guide to Translators and Translation Agencies

For translators

Find a job  |   Conges terminology center  |   Agencies list  |   Feedback forum
Register as a freelance translator or an agency  |   My profile  |   My status
Become a featured member  |   Renew your featured membership

For job posters

Post a translation job to ask for quotes
Browse the translators directory
My account / My job postings

Home   |   This is how TRADUguide works   |   Contacts / Imprint

 

TRADUguide.com auf Deutsch

Previous German > Turkish request >>

<< Next German > Turkish request

Previous Turkish > German request >>

 

Request for translation quotes from freelance translators / translation agencies

Türkisch > Deutsch: Lernbuch (Religion und Philosophie), 110 Seiten

Das Thema des Lernbuches ist "Alevilikte Tevhid" . Es handelt sich um ein Lernbuch über Religion und Philosophie. 110 Seiten . Gewünschter Termin wäre Fertigstellung innerhalb von 4 Wochen...

Beispieltext:
Ünlü filozof ve hekim İbn-i Sina tarafından geliştirilip kendi ismiyle anılan bir metoddur. Bu metoda Burhan-ı Sinavi; denmektedir. Buna göre, salt varlık göz önünde bulundurulmuştur. Varlık mümkün ve vacip diye iki kısma ayrılmaktadır. Mümkünlerin var olmaları için, vacibe ihtiyaçları olduğu vurgulanarak, devir ve teselsülün imkânsızlığına dayanıp Hak Teâlâ’nın varlığı ispatlanmıştır.

Salt varlıktan kasıt şudur; çevremizde gözlemlediğimiz masa, sandalye, güneş, ağaç gibi her şey mahiyetleriyle bize yansımaktadır. Salt varlıkta, bu varlıkların mahiyetlerine bakılmadan sadece var olmaları dikkate alınmıştır. Burada da iki ihtimal vardır. Varlıklarına baktığımız şeyler ya kendi kendilerine var olmuşlardır ya da dışsal bir imkânla var olmuşlardır.

Specialization required

Sciences/Non-fiction books

Language pair(s)

Turkish > German

About the outsourcer

The outsourcer information has been removed because this job posting has already been closed.

You cannot place a quote anymore because this job posting has already been closed.